EDU-robots klaar voor basisscholen

Nieuws | 10 augustus 2017

Neopost Technologies in Drachten heeft een volautomatische inpakmachine beschikbaar gesteld om de robots in te pakken. Leerlingen van basisschool ‘het Mozaeik’ uit Drachten helpen mee. Vanaf donderdag 7 september kunnen basisscholen in de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Oost- en Weststellingwerf de robot verwachten.

Genodigden

Speciaal voor genodigden is er een programma georganiseerd in samenwerking met leerlingen van de basisschool uit Drachten. Zij zorgen dat leeftijdgenootjes in de hele provincie op hun school een robot krijgen. Naast leerlingen zijn de volgende bestuurders aanwezig: gedeputeerde Sander de Rouwe (provincie Fryslân), wethouder Roel Haverkort (Smallingerland), van de overkoepelende organisatie voor basisonderwijs in Fryslân Erik Rietkerk (CBO Fryslân) en Albert Helder (BDOF) en Kor Visscher, voorzitter Innovatiecluster Drachten.

Het project

415 basisscholen in Fryslân ontvangen een robot die kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en die door middel van een Arduino ‘hart’-processor te besturen en te programmeren is. Elke school krijgt er een lespakket bij. Met het beroepsonderwijs in Fryslân wordt op dit moment gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor de lessen. Daarnaast is er een werkgroep gestart om de EDU-robot een permanente plek te geven in de leerlijn ‘Computational Thinking’. In twee shifts in 2017 worden de robots over alle Friese basisscholen verdeeld totdat alle scholen hun eigen EDU-robot hebben. Begin 2018 wordt er een groot feestelijk event georganiseerd om alle scholen met hun EDU-robot bij elkaar te brengen. Hier kunnen de kinderen laten zien wat ze hun eigen robot geleerd hebben. Lees meer op EDU-Robots.