Jan Post kwartiermaker Artificial Intelligence-hub

Nieuws | 11 november 2020

Jan Post, hoogleraar Digital Fabrication aan de RUG en Director Strategic Partnerships bij Philips, is de kwartiermaker voor de Artificial Intelligence-hub.

Janpost
Jan Post

De AI-hub Noord-Nederland is een nieuwe netwerkorganisatie die bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties samenbrengt die werken met Artificial Intelligence (AI). Jan Post gaat als kwartiermaker bestaande samenwerkingsverbanden verstevigen en verder uitbouwen. ‘Dit betekent dat we graag nieuwe partijen verwelkomen’, aldus Post. Verregaande samenwerking biedt volgens hem dan ook grote voordelen. ‘Bijvoorbeeld een gunstiger vestigingsklimaat of kans op extra financiering voor onderzoek en ontwikkeling.’

Thema’s

De AI-hub Noord-Nederland kent drie thema’s. Dit zijn data delen, investeren in kennis over digitalisering en AI en autonome systemen ontwikkelen. De thema’s koppelen allerlei zaken aan elkaar. Denk bijvoorbeeld aan energie, gezondheidszorg, smart industry, water, agrofood en mobiliteit. ‘We zetten ons in voor het verantwoord delen en koppelen van data in de gezondheidszorg. Hierdoor wordt het mogelijk om grootschalig onderzoek te doen naar ziekten en gezond ouder worden.’ Ook richt de AI-hub zich volgens Post samen met partners wereldwijd op het ontwikkelen van een AI-computer. Het resultaat is dat die sneller is en een lager energiegebruik heeft dan huidige computers.

Ambities

De ambities van de AI-hub Noord-Nederland sluiten aan bij de actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie. Deze coalitie zet zich in om de AI-ontwikkelingen in ons land te versnellen. Bovendien verbindt zij allerlei initiatieven met elkaar. Hiervoor heeft de AI-hub een kickstartfinanciering gekregen. Kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties zoals Innovatiecluster Drachten, zetten zich al jarenlang samen in voor de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. Met de hub moet Noord-Nederland een sterke positie opbouwen in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie.

Partners

Partners in de AI-hub Noord-Nederland zijn: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein, UMCG, ASTRON, New Energy Coalition, TNO, Wetsus, Philips, Innovatiecluster Drachten en Metaalunie en FME via Smart Industry Hub.