Wat is ICD?

Innovatiecluster Drachten High Tech Systems


Hoogwaardige en innovatieve bedrijven in en rond Drachten, te weten Neopost Technologies, BD Kiestra, S&T, Variass, Irmato, Norma Groep, Photonis, Philips CL Drachten, WhisperPower, Delta Instruments, YP Your Partner, Ziuz & Resato zijn in samenwerking met de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân, bezig om de regio Drachten als innovatief, technologisch en kennisintensief op de kaart te zetten.

Het aantrekken van hoog opgeleid personeel voor de regio en het uitwisselen van kennis en ervaringen zijn daarbij concrete doelen. Dit samenwerkingsverband is actief sinds 2011, maar heeft plannen voor meer en intensievere samenwerking in de Noordelijke regio. 

Lees meer over ICD
Innovatiecluster Drachten High Tech Systems

De bedrijven

Expertise in ontwikkeling, productie en verkoop van High Tech producten

Expertise in ontwikkeling, productie en verkoop van High Tech producten


De deelnemers aan het Innovatiecluster zijn bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie en verkoop van High Tech producten. Ze hebben gezamenlijk ruim 2700 medewerkers van wie 850 productontwikkelaars. Er wordt in Drachten jaarlijks meer dan €100 miljoen geïnvesteerd aan onderzoek en ontwikkeling.

Lees over de bedrijven

VacaturesTestimonials

Richard Hollander
Richard Hollander

We gaan naar Drachten

Eind 2013 is door variass besloten om te verhuizen naar drachten. dat vinden we op de werkvloer een prima gedachte want op de nieuwe locatie wordt het allemaal veel ruimer en krijgt de produ... Lees meer

Edo Slump
Edo Slump

Terug van weggeweest

Ik ben bij irmato gevraagd om te blijven na mijn afstudeerstage. ik vond dat heel plezierig omdat me direct deze baan aangeboden werd. zoeken hoefde niet eens. mijn afstudeer stage was half... Lees meer

Monique Huiskes
Monique Huiskes

Ik bespaar veel geld

Bij philips consumer lifestyle in drachten werken 2.000 medewerkers, waaronder 600 ontwikkelaars van 35 nationaliteiten. wij ontwikkelen er verschillende innovatieve producten zoals stofzuig... Lees meer