Nieuws

23 mei 2022

De grootste radiotelescoop van de wereld staat in Noord Nederland

Mooier weer kon het niet zijn om een echte “fieldtrip” te maken naar het LOFAR (LOw Frequency ARray) antenne systeem van ASTRON. Het was goed toeven op de “Superterp” bij Buinen met de vele kwetterende veldleeuwerikken in de blauwe lucht en een prima zonnetje plus onder de voeten het zuivere kwelwater van de Drentse Hondsrug. Samen met 35 ICD collega’s, en familie, werden we uitgebreid ontvangen door de kundige gidsen van het Drentse Landschap en dan wel die gidsen die tot de zogenaamde LOFAR tafel horen. Dit zijn gidsen die niet alleen de natuur maar ook de high tech details...

20 mei 2022

Techniek Tastbaar Sneek

Techniek staat nooit stil en is altijd in ontwikkeling. Techniek is belangrijker dan ooit en in vele sectoren essentieel. Daarvoor zijn veel (jonge) enthousiaste vakmensen nodig. We willen graag laten zien en ervaren wat er met de techniek in de huidige maatschappij mogelijk is. Om deze redenen wordt het evenement Techniek Tastbaar georganiseerd. Techniek Tastbaar is een beleef- en doe-event voor jongeren van 10 tot 16 jaar en ouders zijn ook van harte welkom. Het evenement wordt georganiseerd door het voortgezet en middelbaar onderwijs in samenwerking met bedrijven. Zo doet ook het ICD hier graag actief aan mee. Ongeveer 1200 kinderen kwamen...

28 april 2022

Matchmaking studenten werktuigbouwkunde met ICD-bedrijven

Na een periode van twee jaar digitale matchmaking via een computerscherm was het een verademing om de huidige lichting van elf masterstudenten Werktuigbouwkunde in levenden lijve te ontmoeten. Het geluid van de een-op-een gesprekken gonsde door de Alexander Horrowitz-zaal bij Philips in Drachten. De laatste bijeenkomst was twee jaar geleden, voordat corona ons leven ging bepalen en fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. De groep studenten werd vergezeld door Prof. Dr. Bayu Jayajawardhana, Hoogleraar in Mechatronica en Niet-lineair Regeltechniek. De aanwezigheid van acht ICD-bedrijven Dewulf, Philips, NTSNorma, Beenen, FMI, Resato, Stork en Photonis bracht veel dynamiek in de middag en er...

26 april 2022

Werkende studenten van de NHL Stenden Hogeschool opleiding Industriële automatisering en Robotica starten lessen in Drachten

Op vrijdag 22 april vond de officiële start plaats van module 3 ‘Robo Future’ van de duale 2-jarige hbo-opleiding: Associate degree (Ad) Industriële Automatisering en Robotica van NHL Stenden. De eerste lessen vonden plaats in het SKILL-gebouw in Drachten, waar de studenten tijdens de opleiding zo’n tien weken lang iedere vrijdag gebruikmaken van het robotlab. In deze tweejarige Ad-opleiding combineren studenten hun opleiding met een baan in een bedrijf waar deze technieken worden toegepast. Een soort “BBL” opleiding in het hbo. In steeds meer grote maar ook MKB-bedrijven in de maakindustrie, de procesindustrie, de agrarische sector, industriële bouw en logistiek...

13 april 2022

Girlsday

Na twee jaar was het weer mogelijk om een Girlsday te organiseren. Deze dag heeft ten doel om meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met vrouwelijke technische rolmodellen in een technische werkomgeving. Al jaren is het aantal meisjes en vrouwen dat kiest voor een beroep in bèta, techniek en IT laag. Slechts 14 procent van de technische professionals in Nederland is vrouw. Dat komt door genderstereotiepe invloeden, een beperkt beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen en stimulans. Daarentegen is bèta, techniek en IT...

11 april 2022

Afscheid van ICD-secretaris Piet Fellinger

Na tien jaar actief te zijn geweest bij het ICD, nam Piet Fellinger, secretaris van het ICD en directeur bij Sparck Technologies, afscheid. Met zijn grote netwerk binnen de gemeente en provincie is hij een van de grondleggers van het ICD. Henk Smid, CEO van Variass en penningmeester van het ICD, gaf een toespraak waarin hij Piet bedankte voor zijn bijdrage en inzet. Ook vertelde hij een paar anekdotes over de mooie beginjaren waarin ze nog pioniers waren. Dit leidde tot de mooie samenwerking die nu bestaat tussen het Innovatiecluster en de 22 aangesloten bedrijven. Binne Visser, directeur Site Manufacturing...

11 april 2022

Techniek Tastbaar in Oosterwolde met ZiuZ

Vrijdag 8 april hebben de medewerkers van ZiuZ de stand beheerd op het evenement Techniek Tastbaar dat werd georganiseerd op het Stellingwerfcollege in Oosterwolde.Het doel van dit evenement is om kinderen op de basisschool of vroege middelbare school te laten zien hoe het is om in een technisch veld te werken. ZiuZ had de IRIS erbij om te laten zien wat ze doen en stelde de standbezoekers in staat hun eigen mini-batch te controleren.Deze batches werden op het hoofdkantoor van ZiuZ gevuld met hun eigen dispenser, en na de belofte dat de zakjes ook daadwerkelijk tic-tac pepermuntjes bevatten en dat...

7 april 2022

Connect.frl dit jaar in het teken van Datawetenschap

Op 30 maart 2022 organiseerde het ICT-netwerk van Noord-Nederland Connect.frl, met als thema ‘Data science’. Het evenement was gericht op studenten uit de regio die op zoek zijn naar een carrière bij een hightechbedrijf. Namens het ICD waren ZiuZ, De Wulf, Philips, BD, Kwant Controls en YP Your Partner aanwezig om te vertellen over de activiteiten van het ICD, de aangesloten hightechbedrijven en op de beursvloer in gesprek te gaan met studenten over mogelijkheden voor stages of hun eerste droombaan. Het programma bestond onder meer uit presentaties, netwerken en ter afsluiting was er een borrel met pubquiz. De eerste presentatie...

4 april 2022

Bezoek aan de Brainport industry campus

Deelnemers aan het projectteam ICD Smart Factory consortium brachten op 29 maart een bezoek aan de Brainport industry campus in Eindhoven. Hier werd onder andere de reeds ontwikkelde kennis gedeeld. Hendri Kortman gaf een presentatie over operator support, zowel voor de productie door middel van cobots als voor kantooromgevingen via datagedreven apps en ondersteuning bij besluitvorming voor medewerkers. De groep werd vertegenwoordigd door het Smart Factory consortium bestaande uit deelnemers van NTS Norma, Philips, Photonis, Dewulf, Resato en Variass kreeg ook een privérondleiding en demo’s van allerlei opstellingen, waaronder cobots, operator supportsystemen, AR/VR-support zoals hololens, projectiesystemen en 3D-printen. Het was...