Nieuws

21 november 2022

ICD Learning Day

In november vond er weer een Learning Day van het Innovatiecluster Drachten plaats voor medewerkers van ICD-bedrijven. Deze dag stond in het teken van kennisdeling op technologisch gebied, zowel tijdens parallelle sessies als een centrale markt. Het programma bestond uit drie rondes met lezingen over de onderwerpen Smart Factories, Robotics en Additive manufacturing. Philips en...

16 november 2022

BD zoekt nieuwe medewerkers met een passie voor welzijn

BD Kiestra breidt vanaf half april 2023 haar productie uit met een nieuwe generatie apparaten genaamd InoquIA, een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van microbiologische monsters. Voor deze uitbreiding is niet alleen een verbouwing van de fabriek nodig, het bedrijf is ook op zoek naar nieuwe medewerkers. BD Kiestra ontwikkelt en produceert innovatieve, hoogwaardige geautomatiseerde...

14 november 2022

Roadshow Universiteit van het Noorden

Tijdens een bezoek aan het Innovatiecluster Drachten (ICD) op 10 november jl. kregen ruim 80 bezoekers een inkijkje in hoe kennisinstellingen en 23 noordelijke hightechbedrijven samenwerken aan technische innovaties over de hele wereld. Voor het verwezenlijken van deze ambitie is talent nodig. Nu én in de toekomst. Daarom kwam deze middag het onderwerp human capital...

29 oktober 2022

ICD organiseert mini-symposium over predictive maintenance

Op 27 oktober 2022 vond een mini-symposium over predictive maintenance plaats, georganiseerd door het Innovatiecluster Drachten, in samenwerking met Smart Indystry Hub, AI-Coalitie Noord-Nederland en Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze kennissessie stond in het teken van kunstmatige intelligentie en projectontwikkeling op het gebied van predictive maintenance in Nederland, met gastsprekers van bedrijven en professoren van de...

24 oktober 2022

ICD bezoekt banenmarkt in Duitsland

Woensdag 19 oktober organiseerde de Hochschule Emden-Leer voor het eerst sinds lange tijd weer een fysieke banenmarkt op hun terrein in Emden, onder de rook van de beroemde Volkswagenfabriek. In deze Noord-Duitse havenstad wordt niet alleen de Volkswagen ID4 geproduceerd, er worden ook veel talentvolle mensen opgeleid in vakgebieden die voor de ICD-bedrijven van belang...

17 oktober 2022

Regionale krachtenbundeling is katalysator voor groei in hightech

Publicatie: Ondernemend Friesland editie 6-2022

10 oktober 2022

Nieuwe aanwinst voor ICD: GeTech

Op 11 oktober trad GeTech toe tot het Innovatiecluster Drachten. Daarmee komt het aantal hightechbedrijven dat bij het cluster is aangesloten op 22. Om de toetreding officieel te maken, organiseerde het ICD een ceremonie in aanwezigheid van Henk Smid, penningmeester van het ICD, Jan Geerts, CEO van GeTech, Burgemeester Cees Bijl en wethouder Jan Schipper,...

30 september 2022

‘Drachten hoopt goud in handen te hebben’

De ‘Alliantie van Drachten ‘ is vrijdag 30 september getekend! Met deze alliantie bekrachtigen we de samenwerking van Philips met gemeente Smallingerland, het Innovatie Cluster Drachten, ROC Friese Poort, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen en het ziekenhuis Nij Smellinghe. Een mooi voorbeeld van samenwerking binnen deze alliantie is de renovatie en oplevering van het SKILL-gebouw (Shared...

25 september 2022

High Tech safari over product lifecycles

Op 20 september vond er een High Tech safari plaats met zo’n 50 studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens deze safari, die in het teken stond van de levenscyclus van een product, brachten ze een bezoek aan de bedrijven Comecer, Philips en Sparck.  Bij Comecer gaf Sjors de...